• https://www.facebook.com/darkadas?ref=ts&fref=ts
  • https://twitter.com/darkaclub
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Denetim Kurulu Raporları

DARKA SOSYAL TESİSLERİNİ YAŞATMA DERNEĞİ VE İKTİSADİ İŞLETMESİ 2019 YILI DENETİM KURULU FAALİYET  RAPORUDUR.

 

Sayın Genel Kurul Üyeleri;

Denetim kurulumuz,  görevi gereği Darka Sosyal Tesislerini Yaşatma Derneği ve Derneğe ait İktisadi  İşletmesinin faaliyetlerini yakından takip etmiş ve muhtelif tarihlerde yönetim kurulunun iş ve işlemlerini, muhasebe kayıt ve belgelerini, ilgili kanuni defterlerini incelemiş ve aşağıdaki hususları tespit ederek hazırladığı 2019 yılı raporunu bilgi ve görüşlerinize sunuyoruz.

A-              DERNEĞE AİT DENETİM TESPİTLERİMİZ

1-         Derneğin; gerek dernekler kanunu gerekse ilgili yönetmelik ve tüzük gereği, tutulması  gereken defterlerinin  kanuni süresi içerisinde İznik Noterliği’ne tasdik ettirildiği,

2-         Defterlerin zamanında işlendiği,

3-         Defterlere işlenen hususları tevsik edici belgelerin usulüne uygun  olarak dosyalandığı ve muhafaza edildiği,

4-         Dernek amacına uygun faaliyetler çerçevesinde,

   a)  Tesislerin dernek üyelerine en iyi hizmeti sunması yönünde, gerek yönetim kurulu, gerekse dernek üyelerinin ve  personelin, özverili ve yoğun bir çalışma yaptığı gözlenmiştir.

    b)  Üye aidat ve yatırım borçları tahsilatı konusunda genel kurul kararlarına uygun çalışmaların yapıldığı, ancak üyelerimizin de daha duyarlı olması gerektiğini düşünmekteyiz. Her türlü üye alacaklarının  tahsil edilmesi ve yasal tahsil yollarına başvurulabilmesi için Genel Kurulun karar almasını önermekteyiz.

    c)  Darka Sosyal Tesislerini Yaşatma Derneği ve iktisadi işletmesi, kurulu bulunduğu tatil merkezi İznik’te ve çevre il ve ilçelerde bir çok  özel ve tüzel kurum ve kuruluşların etkinliklerine hizmet ve destek vermiş yakın iş birliği içerisinde çalışmıştır.

 

   Derneğin, 01.01.2019 -31.12.2019 dönemi sonucunda  Karşılaştırmalı  Bilanço ve Gelir Tablosunu eklerde  görebilirsiniz.   

 

B-              İŞLETMEYE AİT TESPİTLERİMİZ     

1-İşletmenin; gerek vergi usul kanunu gerekse KDV ve Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili tebliğler, yönetmelik ve tüzükler gereği, tutulması  gereken defterlerinin  kanuni süresi içerisinde İznik Noterliğine tasdik ettirildiği,

a-       Defterlerin zamanında işlendiği,

b-       Defterlere işlenen hususları tevsik edici belgelerin usulüne uygun  olarak dosyalandığı ve muhafaza edildiği,

c-       İşletmenin derneğin amacına uygun faaliyetler çerçevesinde, en uygun maliyetle kaliteli hizmet sunmak için gerek Yönetim Kurulu gerekse üyeler ve personelin, sosyal, teknik ve ekonomik yönden yoğun bir çalışma yaptığı gözlenmiştir.

d-       Genel Kurul kararı ile işletmeye alınan Personel Kıdem Tazminat fon hs. banka da ayrı bir vadeli hesapta değerlendirilmektedir

e-       İşletme, kurulu bulunduğu tatil merkezi İznik’te ve çevre il ve ilçelerde bir çok özel ve tüzel kurum ve kuruluşların etkinliklerine hizmet ve destek vermiş yakın iş birliği içerisinde çalışmıştır.

f-   İşletmeye ait Demirbaşlar, Envanteri yapılarak, güncel haliyle “ Demirbaş Eşya Defteri “nde kayıt altına alınmıştır.

 

İşletmenin, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi sonucunda Karşılaştırmalı  Bilanço ve Gelir Tablosunun eklerde görebilirsiniz .

-

SONUÇ:

         Darka Sosyal Tesisleri Yaşatma Derneği ve buna bağlı İktisadi İşletmenin 01.01.2019 ile 31.12.2019 tarihleri arasındaki defter ve belgeleri üzerinde örnekleme ve sondaj usulü ile yapılan  inceleme de;

a-         Dernek ve bağlı iktisadi işletmenin tüm gelir ve giderlerinin belgeye dayandığı,

b-        Derneğin ve bağlı iktisadi işletmenin

Banka ekstrelerinde ki tutarlar ile envanteri yapılabilir varlıklarının tutarlarının (Fiili sayım yapılmıştır) mizanın değerleri ile mutabık olduğu,

c-         Harcama ve ödeme belgelerine işletme müdürü ve/veya yönetim   kurulu üyelerinden birinin onayının alınması işleminin aksatılmadan devam ettiği,

d-        2016 yılı itibariyle alınan demirbaşlar için amortisman uygulaması yapıldığı ve 2019 yılı için  50.191,55-TL amortisman ayrıldığı,                                                                                                                                                                                                                             

e-         01.01.2019 - 31.12. 2019  dönemi işletme zararının, 523.171,76-TL  olarak tespit edildiği, (stok tutarının hesap incelemeleri bölümünde belirtilen miktarda sabit olmak kaydıyla)

f-           2019  Yılında gerçekleşen bu zarar, ile birlikte işletmenin, 2.968.810,23-TL toplam zarara ulaştığı,

g-         31.12.2019 itibarı ile  DERNEKDEN ALINAN BORÇ MİKTARININ, 4.277.084,36- TL   olduğu,

h-         01.01.2019 - 31.12.2019  tarihleri arasında  Dernekten, İktisadi İşletmeye nakledilen avans tutarının da, 529.644,68-TL  olduğu ,   tespit  edilen bu  miktarın  23.02.2020 tarihinde yapılacak genel kurulunda  görüşülerek sermaye hesabına aktarılmasını,  önermekteyiz.

 

Değerli üyelerimiz ve Yönetim Kurulu, Dernek ve İşletmeye ait bilanço ve gelir tablolarının mevcut belge ve kayıtlara uygun olduğu ve sunulan mali tablolardan farklı olmadığını, beyanla raporumuzu bilgi ve görüşlerinize arz ederiz.  28/01/ 2020

 

 

       MUSTAFA AKYÜZ                                                          İ.ATADAN ÇUBUKÇU                                                           EMEL BALİ

 

                                                                                              ASLI İMZALIDIR

                                                                               


***************************************************************************************************

DARKA SOSYAL TESİSLERİNİ YAŞATMA DERNEĞİ VE İKTİSADİ İŞLETMESİ 2018 YILI DENETİM KURULU FAALİYET  RAPORUDUR.

 

Sayın Genel Kurul Üyeleri;

Denetim kurulumuz,  görevi gereği DARKA Sosyal Tesislerini Yaşatma Derneği ve Derneğe ait İktisadi  İşletmesinin faaliyetlerini yakından takip etmiş ve muhtelif tarihlerde yönetim kurulunun iş ve işlemlerini, muhasebe kayıt ve belgelerini, ilgili kanuni defterlerini incelemiş ve aşağıdaki hususları tespit ederek hazırladığı 2018 yılı raporunu bilgi ve görüşlerinize sunuyoruz.

A-              DERNEĞE AİT DENETİM TESPİTLERİMİZ

1-         Derneğin; gerek dernekler kanunu gerekse ilgili yönetmelik ve tüzük gereği, tutulması  gereken defterlerinin  kanuni süresi içerisinde İznik Noterliği’ne tasdik ettirildiği,

2-         Defterlerin zamanında işlendiği,

3-         Defterlere işlenen hususları tevsik edici belgelerin usulüne uygun  olarak dosyalandığı ve muhafaza edildiği,

4-         Genel Kurul kararı gereği uygulamaya sokulan Kıdem Tazminat Fon Hesabının bankada ayrı bir hesapta takip edildiği, banka mevcut nakdin de fon alınarak değerlendirildiği,

5-         Dernek amacına uygun faaliyetler çerçevesinde,

   a)  Tesislerin dernek üyelerine en iyi hizmeti sunması yönünde, gerek yönetim kurulu, gerekse dernek üyelerinin ve  personelin, özverili ve yoğun bir çalışma yaptığı gözlenmiştir.

    b)  Üye aidat ve yatırım borçları tahsilatı konusunda genel kurul kararlarına uygun çalışmaların yapıldığı, ancak üyelerimizin de daha duyarlı olması gerektiğini düşünmekteyiz. Her türlü üye alacaklarının  tahsil edilmesi ve yasal tahsil yollarına başvurulabilmesi için Genel Kurulun karar almasını önermekteyiz.

    c)  Darka Sosyal Tesislerini Yaşatma Derneği ve iktisadi işletmesi, kurulu bulunduğu tatil merkezi İznik’te ve çevre il ve ilçelerde bir çok  özel ve tüzel kurum ve kuruluşların etkinliklerine hizmet ve destek vermiş yakın iş birliği içerisinde çalışmıştır.

 

   Derneğin, 01.01.2018-31.12.2018 dönemi sonucunda  Karşılaştırmalı  Bilanço ve Gelir Tablosunu eklerde  görebilirsiniz.   

 

B-              İŞLETMEYE AİT TESPİTLERİMİZ     

1-İşletmenin; gerek vergi usul kanunu gerekse KDV ve Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili tebliğler, yönetmelik ve tüzükler gereği, tutulması  gereken defterlerinin  kanuni süresi içerisinde İznik Noterliğine tasdik ettirildiği,

a-       Defterlerin zamanında işlendiği,

b-       Defterlere işlenen hususları tevsik edici belgelerin usulüne uygun  olarak dosyalandığı ve muhafaza edildiği,

c-       İşletmenin derneğin amacına uygun faaliyetler çerçevesinde, en uygun maliyetle kaliteli hizmet sunmak için gerek Yönetim Kurulu gerekse üyeler ve personelin, sosyal, teknik ve ekonomik yönden yoğun bir çalışma yaptığı gözlenmiştir.

d-       İşletme, kurulu bulunduğu tatil merkezi İznik’te ve çevre il ve ilçelerde bir çok özel ve tüzel kurum ve kuruluşların etkinliklerine hizmet ve destek vermiş yakın iş birliği içerisinde çalışmıştır.

e-   İşletmeye ait Demirbaşlar, Envanteri yapılarak, güncel haliyle “ Demirbaş Eşya Defteri “nde kayıt altına alınmıştır.

 

İşletmenin, 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemi sonucunda Karşılaştırmalı  Bilanço ve Gelir Tablosunun eklerde görebilirsiniz .

-

SONUÇ:

         Darka Sosyal Tesisleri Yaşatma Derneği ve buna bağlı İktisadi İşletmenin 01.01.2018 ile 31.12.2018 tarihleri arasındaki defter ve belgeleri üzerinde örnekleme ve sondaj usulü ile yapılan  inceleme de;

a-         Dernek ve bağlı iktisadi işletmenin tüm gelir ve giderlerinin belgeye dayandığı,

b-        Derneğin ve bağlı iktisadi işletmenin

Banka ekstrelerinde ki tutarlar ile envanteri yapılabilir varlıklarının tutarlarının (Fiili sayım yapılmıştır) mizanın değerleri ile mutabık olduğu,

c-         Harcama ve ödeme belgelerine işletme müdürü ve/veya yönetim   kurulu üyelerinden birinin onayının alınması işleminin aksatılmadan devam ettiği,

d-        2016 yılı itibariyle alınan demirbaşlar için amortisman uygulaması yapıldığı ve 2018 yılı için  44.739,25TL amortisman ayrıldığı,                                                                                                                                                                                                                             

e-         01.01.2018 - 31.12. 2018  dönemi işletme zararının, 196.429,77TL  olarak tespit edildiği, (stok tutarının hesap incelemeleri bölümünde belirtilen miktarda sabit olmak kaydıyla)

f-           2018  Yılında gerçekleşen bu zarar, ile birlikte işletmenin, 2.772.380,46TL toplam zarara ulaştığı,

g-         31.12.2018 itibarı ile  DERNEKDEN ALINAN BORÇ MİKTARININ, 3.659.816,26TL   olduğu,

h-         01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında  Dernekten, İktisadi İşletmeye nakledilen avans tutarının da, 617,268,10TL  olduğu ,   tespit  edilen bu  miktarın  2018 yılı genel kurulunda  görüşülerek sermaye hesabına aktarılmasını,  önermekteyiz.

 

Değerli üyelerimiz ve Yönetim Kurulu, Dernek ve İşletmeye ait bilanço ve gelir tablolarının mevcut belge ve kayıtlara uygun olduğu ve sunulan mali tablolardan farklı olmadığını, beyanla raporumuzu bilgi ve görüşlerinize arz ederiz.  30/01/ 2019

 

 

       MUSTAFA AKYÜZ                                                          İ.ATADAN ÇUBUKÇU                                                           EMEL BALİ

 

                                                                                                ASLI İMZALIDIR

                                                                               


***************************************************************************************************

DARKA SOSYAL TESİSLERİNİ YAŞATMA DERNEĞİ VE İKTİSADİ İŞLETMESİ 2017 YILI DENETİM KURULU FAALİYET  RAPORUDUR.

 

Sayın Genel Kurul Üyeleri;

Denetim kurulumuz,  görevi gereği DARKA Sosyal Tesislerini Yaşatma Derneği ve Derneğe ait İktisadi  İşletmesinin faaliyetlerini yakından takip etmiş ve muhtelif tarihlerde yönetim kurulunun iş ve işlemlerini, muhasebe kayıt ve belgelerini, ilgili kanuni defterlerini incelemiş ve aşağıdaki hususları tespit ederek hazırladığı 2017 yılı raporunu bilgi ve görüşlerinize sunuyoruz.

A-              DERNEĞE AİT DENETİM TESPİTLERİMİZ

1-         Derneğin; gerek dernekler kanunu gerekse ilgili yönetmelik ve tüzük gereği, tutulması  gereken defterlerinin  kanuni süresi içerisinde İznik Noterliği’ne tasdik ettirildiği,

2-         Defterlerin zamanında işlendiği,

3-         Defterlere işlenen hususları tevsik edici belgelerin usulüne uygun  olarak dosyalandığı ve muhafaza edildiği,

4-         Genel Kurul kararı gereği uygulamaya sokulan Kıdem Tazminat Fon Hesabının bankada ayrı bir hesapta takip edildiği, banka mevcut nakdin de fon alınarak değerlendirildiği,

5-         Dernek amacına uygun faaliyetler çerçevesinde,

   a)  Tesislerin dernek üyelerine en iyi hizmeti sunması yönünde, gerek yönetim kurulu, gerekse dernek üyelerinin ve  personelin, özverili ve yoğun bir çalışma yaptığı gözlenmiştir.

    b)  Üye aidat ve yatırım borçları tahsilatı konusunda genel kurul kararlarına uygun çalışmaların yapıldığı, ancak üyelerimizin de daha duyarlı olması gerektiğini düşünmekteyiz. Her türlü üye alacaklarının  tahsil edilmesi ve yasal tahsil yollarına başvurulabilmesi için Genel Kurulun karar almasını önermekteyiz.

    c)  Darka Sosyal Tesislerini Yaşatma Derneği ve iktisadi işletmesi, kurulu bulunduğu tatil merkezi İznik’te ve çevre il ve ilçelerde bir çok  özel ve tüzel kurum ve kuruluşların etkinliklerine hizmet ve destek vermiş yakın iş birliği içerisinde çalışmıştır.

 

   Derneğin, 01.01.2017-31.12.2017 dönemi sonucunda  Karşılaştırmalı  Bilanço ve Gelir Tablosunu eklerde  görebilirsiniz.   

 

B-              İŞLETMEYE AİT TESPİTLERİMİZ     

1-İşletmenin; gerek vergi usul kanunu gerekse KDV ve Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili tebliğler, yönetmelik ve tüzükler gereği, tutulması  gereken defterlerinin  kanuni süresi içerisinde İznik Noterliğine tasdik ettirildiği,

a-       Defterlerin zamanında işlendiği,

b-       Defterlere işlenen hususları tevsik edici belgelerin usulüne uygun  olarak dosyalandığı ve muhafaza edildiği,

c-       İşletmenin derneğin amacına uygun faaliyetler çerçevesinde, en uygun maliyetle kaliteli hizmet sunmak için gerek Yönetim Kurulu gerekse üyeler ve personelin, sosyal, teknik ve ekonomik yönden yoğun bir çalışma yaptığı gözlenmiştir.

d-       İşletme, kurulu bulunduğu tatil merkezi İznik’te ve çevre il ve ilçelerde bir çok özel ve tüzel kurum ve kuruluşların etkinliklerine hizmet ve destek vermiş yakın iş birliği içerisinde çalışmıştır.

e-   İşletmeye ait Demirbaşlar, Envanteri yapılarak, güncel haliyle “ Demirbaş Eşya Defteri “nde kayıt altına alınmıştır.

 

İşletmenin, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemi sonucunda Karşılaştırmalı  Bilanço ve Gelir Tablosunun eklerde görebilirsiniz .

-

SONUÇ:

         Darka Sosyal Tesisleri Yaşatma Derneği ve buna bağlı İktisadi İşletmenin 01.01.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasındaki defter ve belgeleri üzerinde örnekleme ve sondaj usulü ile yapılan  inceleme de;

a-         Dernek ve bağlı iktisadi işletmenin tüm gelir ve giderlerinin belgeye dayandığı,

b-        Derneğin ve bağlı iktisadi işletmenin

Banka ekstrelerinde ki tutarlar ile envanteri yapılabilir varlıklarının tutarlarının (Fiili sayım yapılmıştır) mizanın değerleri ile mutabık olduğu,

c-         Harcama ve ödeme belgelerine işletme müdürü ve/veya yönetim   kurulu üyelerinden birinin onayının alınması işleminin aksatılmadan devam ettiği,

d-        2016 yılı itibariyle alınan demirbaşlar için amortisman uygulaması yapıldığı ve 2017 yılı için  32.078,80TL amortisman ayrıldığı,                                                                                                                                                                                                                             

e-         01.01.2017 - 31.12. 2017  dönemi işletme zararının, 204.092,36TL  olarak tespit edildiği, (stok tutarının hesap incelemeleri bölümünde belirtilen miktarda sabit olmak kaydıyla)

f-           2017  Yılında gerçekleşen bu zarar, ile birlikte işletmenin, 2.772.380,46TL toplam zarara ulaştığı,

g-         31.12.2017 itibarı ile  DERNEKDEN ALINAN BORÇ MİKTARININ, 3.141,907,12 TL   olduğu,

h-         01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında  Dernekten, İktisadi İşletmeye nakledilen avans tutarının da, 517.909,14 TL  olduğu ,   tespit  edilen bu  miktarın  2018 yılı genel kurulunda  görüşülerek sermaye hesabına aktarılmasını,  önermekteyiz.

 

Değerli üyelerimiz ve Yönetim Kurulu, Dernek ve İşletmeye ait bilanço ve gelir tablolarının mevcut belge ve kayıtlara uygun olduğu ve sunulan mali tablolardan farklı olmadığını, beyanla raporumuzu bilgi ve görüşlerinize arz ederiz.  04 / 02 / 2018

 

 

       MUSTAFA AKYÜZ                                                          YÜKSEL ÖZAY                                                      EMEL BALİ

 

                                                                                          ASLI İMZALIDIR

                                                                               


***************************************************************************************************
DARKA SOSYAL TESİSLERİNİ YAŞATMA DERNEĞİ VE İKTİSADİ İŞLETMESİ 2016 YILI DENETİM KURULU FAALİYET  RAPORUDUR
.

 

Sayın Genel Kurul Üyeleri;

Denetim kurulumuz,  görevi gereği DARKA Sosyal Tesislerini Yaşatma Derneği ve Derneğe ait İktisadi  İşletmesinin faaliyetlerini yakından takip etmiş ve muhtelif tarihlerde yönetim kurulunun iş ve işlemlerini, muhasebe kayıt ve belgelerini, ilgili kanuni defterlerini incelemiş ve aşağıdaki hususları tespit ederek hazırladığı 2016 yıl raporunu bilgi ve görüşlerinize sunuyoruz.

A-              DERNEĞE AİT DENETİM TESPİTLERİMİZ

1-         Derneğin; gerek dernekler kanunu gerekse ilgili yönetmelik ve tüzük gereği, tutulması  gereken defterlerinin  kanuni süresi içerisinde İznik Noterliği’ne tasdik ettirildiği,

2-         Defterlerin zamanında işlendiği,

3-         Defterlere işlenen hususları tevsik edici belgelerin usulüne uygun  olarak dosyalandığı ve muhafaza edildiği,

4-         Genel Kurul kararı gereği uygulamaya sokulan Kıdem Tazminat Fon Hesabının bankada ayrı bir hesapta takip edildiği, banka mevcut nakdin de fon alınarak değerlendirildiği,

5-         Dernek amacına uygun faaliyetler çerçevesinde,

   a)  Tesislerin dernek üyelerine en iyi hizmeti sunması yönünde, gerek yönetim kurulu, gerekse dernek üyelerinin ve  personelin, özverili ve yoğun bir çalışma yaptığı gözlenmiştir.

    b)  Üye aidat ve yatırım borçları tahsilatı konusunda genel kurul kararlarına uygun çalışmaların yapıldığı, ancak üyelerimizin de daha duyarlı olması gerektiğini düşünmekteyiz. Her türlü üye alacaklarının  tahsil edilmesi ve yasal tahsil yollarına başvurulabilmesi için Genel Kurulun karar almasını önermekteyiz.

    c)  Darka Sosyal Tesislerini Yaşatma Derneği ve iktisadi işletmesi, kurulu bulunduğu tatil merkezi İznik’te ve çevre il ve ilçelerde bir çok  özel ve tüzel kurum ve kuruluşların etkinliklerine hizmet ve destek vermiş yakın iş birliği içerisinde çalışmıştır.

 

   Derneğin, 01.01.2016-31.12.2016 dönemi sonucunda  Karşılaştırmalı  Bilanço ve Gelir Tablosunu eklerde  görebilirsiniz.   

 

B-              İŞLETMEYE AİT TESPİTLERİMİZ     

1-İşletmenin; gerek vergi usul kanunu gerekse KDV ve Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili tebliğler, yönetmelik ve tüzükler gereği, tutulması  gereken defterlerinin  kanuni süresi içerisinde İznik Noterliğine tasdik ettirildiği,

a-       Defterlerin zamanında işlendiği,

b-       Defterlere işlenen hususları tevsik edici belgelerin usulüne uygun  olarak dosyalandığı ve muhafaza edildiği,

c-       İşletmenin derneğin amacına uygun faaliyetler çerçevesinde, en uygun maliyetle kaliteli hizmet sunmak için gerek Yönetim Kurulu gerekse üyeler ve personelin, sosyal, teknik ve ekonomik yönden yoğun bir çalışma yaptığı gözlenmiştir.

d-       İşletme, kurulu bulunduğu tatil merkezi İznik’te ve çevre il ve ilçelerde bir çok özel ve tüzel kurum ve kuruluşların etkinliklerine hizmet ve destek vermiş yakın iş birliği içerisinde çalışmıştır.

e-   İşletmeye ait Demirbaşlar, Envanteri yapılarak, güncel haliyle “ Demirbaş Eşya Defteri “nde kayıt altına alınmıştır.

 

İşletmenin, 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemi sonucunda Karşılaştırmalı  Bilanço ve Gelir Tablosunun eklerde görebilirsiniz .

-

SONUÇ:

         Darka Sosyal Tesisleri Yaşatma Derneği ve buna bağlı İktisadi İşletmenin 01.01.2016 ile 31.12.2016 tarihleri arasındaki defter ve belgeleri üzerinde örnekleme ve sondaj usulü ile yapılan  inceleme de;

a-         Dernek ve bağlı iktisadi işletmenin tüm gelir ve giderlerinin belgeye dayandığı,

b-        Derneğin ve bağlı iktisadi işletmenin

Banka ekstrelerinde ki tutarlar ile envanteri yapılabilir varlıklarının tutarlarının (Fiili sayım yapılmıştır) mizanın değerleri ile mutabık olduğu,

c-         Harcama ve ödeme belgelerine işletme müdürü ve/veya yönetim   kurulu üyelerinden birinin onayının alınması işleminin aksatılmadan devam ettiği,

d-        2016 yılı itibariyle alınan demirbaşlar için amortisman uygulaması yapıldığı ve 2016 yılı için 8 220,- TL amortisman ayrıldığı,                                                                                                                                                                                                                             

e-         01.01.2016 - 31.12. 2016  dönemi işletme zararının, 238 959,91 TL  olarak tespit edildiği, (stok tutarının hesap incelemeleri bölümünde belirtilen miktarda sabit olmak kaydıyla)

f-           2016  Yılında gerçekleşen bu zarar, ile birlikte işletmenin, 2.568.288,10 TL toplam zarara ulaştığı,

g-         31.12.2016 itibarı ile  DERNEKDEN ALINAN BORÇ MİKTARININ, 2.795.035,38 TL   olduğu,

h-         01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında  Dernekten, İktisadi İşletmeye nakledilen avans tutarının da, 346.871,74 TL  olduğu ,   tespit  edilen bu  miktarın  2016 yılı genel kurulunda  görüşülerek sermaye hesabına aktarılmasını,  önermekteyiz.

 

Değerli üyelerimiz ve Yönetim Kurulu, Dernek ve İşletmeye ait bilanço ve gelir tablolarının mevcut belge ve kayıtlara uygun olduğu ve sunulan mali tablolardan farklı olmadığını, beyanla raporumuzu bilgi ve görüşlerinize arz ederiz.  12.01.2017

 

 

       MUSTAFA AKYÜZ                                                          YÜKSEL ÖZAY                                                      EMEL BALİ

                                                                               ASLI İMZALIDIR


***************************************************************************************************

DARKA SOSYAL TESİSLERİNİ YAŞATMA DERNEĞİ VE İKTİSADİ İŞLETMESİ 2015 YILI DENETİM KURULU FAALİYET  RAPORUDUR.

 

Sayın Genel Kurul Üyeleri;

Denetim kurulumuz,  görevi gereği DARKA Sosyal Tesislerini Yaşatma Derneği ve Derneğe ait İktisadi  İşletmesinin faaliyetlerini yakından takip etmiş ve muhtelif tarihlerde yönetim kurulunun iş ve işlemlerini, muhasebe kayıt ve belgelerini, ilgili kanuni defterlerini incelemiş ve aşağıdaki hususları tespit ederek hazırladığı 2015 yıl raporunu bilgi ve görüşlerinize sunuyoruz.

A-              DERNEĞE AİT DENETİM TESPİTLERİMİZ

1-         Derneğin; gerek dernekler kanunu gerekse ilgili yönetmelik ve tüzük gereği, tutulması  gereken defterlerinin  kanuni süresi içerisinde İznik Noterliği’ne tasdik ettirildiği,

2-         Defterlerin zamanında işlendiği,

3-         Defterlere işlenen hususları tevsik edici belgelerin usulüne uygun  olarak dosyalandığı ve muhafaza edildiği,

4-         Dernek amacına uygun faaliyetler çerçevesinde,

   a)  Tesislerin dernek üyelerine en iyi hizmeti sunması yönünde, gerek yönetim kurulu, gerekse dernek üyelerinin ve  personelin, özverili ve yoğun bir çalışma yaptığı gözlenmiştir.

    b)  Üye aidat ve yatırım borçları tahsilatı konusunda çalışmaların yapıldığı ancak üyelerimizin de daha duyarlı olması gerektiğini düşünmekteyiz. Aşağıdaki alacakların yasal yollarla tahsil edilmesi için Genel Kurulun karar almasını tavsiye ederiz.

 

Kişi Sayısı

2015 ve Öncesi

Aidat Borcu (Aktif)

2

9.199,00 TL

Ayrılan üyeler

8

10.900,00 TL

İhraç edilen üyeler

6

16.000,00 TL

GENEL TOPLAM

16

36.099,00 TL

    c)  Darka Sosyal Tesislerini Yaşatma Derneği ve iktisadi işletmesi, kurulu bulunduğu tatil merkezi İznik’te ve çevre il ve ilçelerde bir çok  özel ve tüzel kurum ve kuruluşların etkinliklerine hizmet ve destek vermiş yakın iş birliği içerisinde çalışmıştır.

 

   Derneğin, 01.01.2015-31.12.2015 dönemi sonucunda  Karşılaştırmalı  Bilanço ve Gelir Tablosunu arka sayfada görebilirsiniz.   

 

B-              İŞLETMEYE AİT TESPİTLERİMİZ     

1-İşletmenin; gerek vergi usul kanunu gerekse KDV ve Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili tebliğler, yönetmelik ve tüzükler gereği, tutulması  gereken defterlerinin  kanuni süresi içerisinde İznik Noterliğine tasdik ettirildiği,

a-       Defterlerin zamanında işlendiği,

b-       Defterlere işlenen hususları tevsik edici belgelerin usulüne uygun  olarak dosyalandığı ve muhafaza edildiği,

c-       İşletmenin derneğin amacına uygun faaliyetler çerçevesinde, en uygun maliyetle kaliteli hizmet sunmak için gerek Yönetim Kurulu gerekse üyeler ve personelin, sosyal, teknik ve ekonomik yönden yoğun bir çalışma yaptığı gözlenmiştir.

d-       İşletme, kurulu bulunduğu tatil merkezi İznik’te ve çevre il ve ilçelerde bir çok özel ve tüzel kurum ve kuruluşların etkinliklerine hizmet ve destek vermiş yakın iş birliği içerisinde çalışmıştır.

e-   İşletmeye ait Demirbaşlar, Envanteri yapılarak, güncel haliyle “ Demirbaş Eşya Defteri “nde kayıt altına alınmıştır.

 

İşletmenin, 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemi sonucunda Karşılaştırmalı  Bilanço ve Gelir Tablosunun eklerde görebilirsiniz .

 

SONUÇ:

         Darka Sosyal Tesisleri Yaşatma Derneği ve buna bağlı İktisadi İşletmenin 01.01.2015 ile 31.12.2015 tarihleri arasındaki defter ve belgeleri üzerinde örnekleme ve sondaj usulü ile yapılan  inceleme de;

a-         Dernek ve bağlı iktisadi işletmenin tüm gelir ve giderlerinin belgeye dayandığı,

b-         Derneğin ve bağlı iktisadi işletmenin;

Banka ekstrelerinde ki tutarlar ile envanteri yapılabilir varlıklarının tutarlarının (Fiili sayım yapılmıştır) mizanın değerleri ile mutabık olduğu,

c-         Harcama ve ödeme belgelerine işletme müdürü ve/veya yönetim   kurulu üyelerinden birinin onayının alınması işleminin aksatılmadan devam ettiği,

d-                   2005 yılına kadar amortisman ayrılıp, takip eden yıllarda amortisman ayrılmadığı,

e-         01.01.2015 - 31.12. 2015  dönemi işletme zararının, 227.133,84 TL  olarak tespit edildiği, (stok tutarının hesap incelemeleri bölümünde belirtilen miktarda sabit olmak kaydıyla)

f-           2015  Yılında gerçekleşen bu zarar, ile birlikte işletmenin, 2.329.328,19 TL toplam zarara ulaştığı,

g-         31.12.2015 itibarı ile  DERNEKDEN ALINAN BORÇ MİKTARININ, 2.530.787,89 TL   olduğu,

h-        01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında  Dernekten, İktisadi İşletmeye nakledilen avans tutarının da, 264.247,49 TL  olduğu ,   tespit  edilen bu  miktarın  2015 yılı genel kurulunda  görüşülerek sermaye hesabına aktarılmasını,  önermekteyiz.

 

Değerli üyelerimiz ve Yönetim Kurulu, Dernek ve İşletmeye ait bilanço ve gelir tablolarının mevcut belge ve kayıtlara uygun olduğu ve sunulan mali tablolardan farklı olmadığını, beyanla raporumuzu bilgi ve görüşlerinize arz ederiz.  18.01.2016

 

 

       T.EMİN BERKOL                                                           YÜKSEL ÖZAY                                                     MUSTAFA AKYÜZ

                                                                               ASLI İMZALIDIR
***************************************************************************************************

DARKA SOSYAL TESİSLERİNİ YAŞATMA DERNEĞİ VE İKTİSADİ İŞLETMESİ 2014 YILI DENETİM KURULU FAALİYET  RAPORUDUR
.

 

Sayın Yönetim Kurulu,

Denetim kurulumuz,  görevi gereği DARKA Sosyal Tesislerini Yaşatma Derneği ve derneğe ait iktisadi  işletmesinin faaliyetlerini yakından takip etmiş ve muhtelif tarihlerde yönetim kurulunun iş ve işlemlerini, muhasebe kayıt ve belgelerini, ilgili kanuni defterlerini, incelemiş ve aşağıdaki hususları tespit ederek 2014 yıl raporunu bilgi ve görüşlerinize sunuyoruz.

A-              DERNEĞE AİT DENETİM TESPİTLERİMİZ

1-         Derneğin; gerek dernekler kanunu gerekse ilgili yönetmelik ve tüzük gereği, tutulması  gereken defterlerinin  kanuni süresi içerisinde İznik Noterliği’ne tasdik ettirildiği,

2-         Defterlerin zamanında işlendiği,

3-         Defterlere işlenen hususları tevsik edici belgelerin usulüne uygun  olarak dosyalandığı ve muhafaza edildiği,

4-         Dernek amacına uygun faaliyetler çerçevesinde,

a)Tesislerin dernek üyelerine en iyi hizmeti sunması yönünde, gerek yönetim kurulu, gerekse dernek üyelerinin ve  personelin, sosyal, teknik ve ekonomik  yönden yoğun bir çalışma yaptığı gözlenmiştir.

b)Üye aidat ve yatırım borçları üzerinde yaptığımız inceleme sonucunda tespitlerimiz aşağıdaki gibidir.Bu alacakların daha fazla birikmeden tahsilatlarının gerçekleşmesi için yasal olarak gereken işlemlerin  yapılması tavsiye edilir.

 

Kişi Sayısı

2013 ve Öncesi

2014

TOPLAM

Aidat Borcu (Aktif)

9

11.303.-TL

6.750.-TL

18.053,-TL

Yatırım Borcu (Aktif )

7

6.300.-TL

 

6.300.-TL

Ayrılan üyeler

10

12.300.- TL

2.250.-TL

14.550.-TL

GENEL TOPLAM

 

29.903.- TL

9.000.-TL

38.903.-TL

c)Darka Sosyal Tesislerini Yaşatma Derneği ve iktisadi işletmesi, kurulu bulunduğu tatil merkezi İznik’te ve çevre il ve ilçelerde bir çok özel ve tüzel kurum ve kuruluşların etkinliklerine hizmet ve destek vermiş yakın iş birliği içerisinde çalışmıştır.

Derneğin, 01.01.2014-31.12.2014 dönemi sonucunda kıyaslamalı bilanço ve gelir tablosunu eklerde  görebilirsiniz.

B-              İŞLETMEYE AİT TESPİTLERİMİZ (TL )

1-İşletmenin; gerek vergi usul kanunu gerekse KDV ve Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili tebliğler, yönetmelik ve tüzükler gereği, tutulması  gereken defterlerinin  kanuni süresi içerisinde İznik Noterliğine tasdik ettirildiği,

a-       Defterlerin zamanında işlendiği,

b-       Defterlere işlenen hususları tevsik edici belgelerin usulüne uygun  olarak dosyalandığı ve muhafaza edildiği,

c-       İşletmenin derneğin amacına uygun faaliyetler çerçevesinde, en uygun maliyetle kaliteli hizmet sunmak için gerek Yönetim Kurulu gerekse üyeler ve personelin, sosyal, teknik ve ekonomik yönden yoğun bir çalışma yaptığı gözlenmiştir.

d-       İşletme, kurulu bulunduğu tatil merkezi İznik’te ve çevre il ve ilçelerde bir çok özel ve tüzel kurum ve kuruluşların etkinliklerine hizmet ve destek vermiş yakın iş birliği içerisinde çalışmıştır.

İşletmenin, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemi sonucunda kıyaslamalı  bilanço ve gelir tablosunun eklerde görebilirsiniz .

 

SONUÇ:

Darka Sosyal Tesisleri Yaşatma Derneği ve buna bağlı iktisadi işletmenin 01.01.2014 ile 31.12.2014 tarihleri arasındaki defter ve belgeleri üzerinde örnekleme ve sondaj usulü ile yapılan  inceleme de;

a-         Dernek ve bağlı iktisadi işletmenin tüm gelir ve giderlerinin belgeye dayandığı,

b-         Derneğin ve bağlı iktisadi işletmenin;

Banka ekstrelerinde ki tutarlar ile envanteri yapılabilir varlıklarının tutarlarının (Fiili sayım yapılmıştır)

mizanın değerleri ile mutabık olduğu,

c-         Harcama ve ödeme belgelerine işletme müdürü ve/veya yönetim   kurulu üyelerinden birinin onayının alınması işleminin aksatılmadan devam ettiği,

d-         2005 yılına kadar amortisman ayrılıp, takip eden yıllarda amortisman ayrılmadığı,

e-         01.01.2014-31.12. 2014  dönemi işletme zararının, 324.681.70TL  olarak tespit edildiği, (stok tutarının

hesap incelemeleri bölümünde belirtilen miktarda sabit olmak kaydıyla) olduğu ,

f-           2014  Yılında gerçekleşen bu zarar, ile birlikte işletmenin, 2.102.194,35TL toplam zarara ulaştığı,

g-         490.553,45 TL  (01,01,2013-31,12,2013 çalışma dönemine ait,252,198,31 TL si 01,01,2014-31,12,2014 dönemine  ait olmak üzere 31,12,2014 itibarı ile toplam borcumuz 2.530 787,89 TL dur.  (01/01/2014-31/12/2014) Döneminde alınan borç) ,

31/12/2014 TARİHİNE KADAR DERNEKDEN ALINAN BORÇ MİKTARININ, 1.788.036,13  TL ve  geçmiş dönemler de  sermayeye ilave edilecek olan  742.751,76TL ile birlikte toplam   31,12,2014  itibarı ile  2.530,787,89  TL   olduğu,

h-         01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında Dernekten iktisadi işletmeye nakledilen avans tutarının 490.553,45 TL, 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında Dernekten iktisadi işletmeye nakledilen avans tutarının da, 252,198,31 TL  olduğu , toplamda 742.751,76 TL  olarak tespit edilen   miktarın  2014 yılı genel kurulunda (15,02,2015) görüşülerek sermaye hesabına aktarılması önerilir.

Değerli üyelerimiz ve Yönetim Kurulu,Dernek ve İşletmeye ait bilanço ve gelir tablolarının mevcut belge ve kayıtlara uygun olduğu ve sunulan mali tablolardan farklı olmadığını, beyanla raporumuzu bilgi ve görüşlerinize arz ederiz.18.01.2015

 

 

T.EMİN BERKOL                                                  YÜKSEL ÖZAY                                                     MUSTAFA AKYÜZ

ASLI İMZALIDIR

 DARKA SOSYAL TESİSLERİNİ YAŞATMA DERNEĞİ’NİN 2013 YILI                                                                          

  DENETİM KURULU DENETİM  RAPORU

 

     Sayın Yönetim Kurulu,

      Denetim kurulumuz,  görevi gereği DARKA Sosyal Tesislerini Yaşatma Derneği ve derneğe ait iktisadi  işletmesinin faaliyetlerini yakından takip etmiş ve muhtelif tarihlerde yönetim kurulunun iş ve işlemlerini, muhasebe kayıt ve belgelerini, ilgili kanuni defterlerini, incelemiş ve aşağıdaki hususları tespit ederek 2013 yıl raporunu bilgi ve görüşlerinize sunuyoruz.

 

A-             DERNEĞE AİT DENETİM TESPİTLERİMİZ

1-               Derneğin; gerek dernekler kanunu gerekse ilgili yönetmelik ve tüzük gereği, tutulması  gereken defterlerinin  kanuni süresi içerisinde İznik Noterliği’ne tasdik ettirildiği,

2-               Defterlerin zamanında işlendiği,

3-               Defterlere işlenen hususları tevsik edici belgelerin usulüne uygun  olarak dosyalandığı ve muhafaza edildiği,

4-               Dernek amacına uygun faaliyetler çerçevesinde,

a)                  Tahmini bütçede planlanan tesisi yenilemesine ilişkin faaliyetin birinci etabı  tamamlanmış olup üyelerimizin hizmetine sunulmuştur.

b)                  Tesislerin dernek üyelerine en iyi hizmeti sunması yönünde, gerek yönetim kurulu, gerekse dernek üyelerinin ve  personelin, sosyal, teknik ve ekonomik  yönden yoğun bir çalışma yaptığı gözlenmiştir.

c)                  Darka Sosyal Tesislerini Yaşatma Derneği ve iktisadi işletmesi, kurulu bulunduğu tatil merkezi İznik’te ve çevre il ve ilçelerde bir çok özel ve tüzel kurum ve kuruluşların etkinliklerine hizmet ve destek vermiş yakın iş birliği içerisinde çalışmıştır.

            Derneğin, 01.01.2013-31.12.2013 dönemi sonucunda bilanço ve gelir tablosunun aşağıdaki şekilde olduğu tespit edilmiştir.

 

DARKA SOSYAL TESİSLERİ YAŞATMA DERNEĞİ'NİN 31.12.2013 TARİHLİ  GELİR TABLOSU  (TL)

 

GİDERLER                                                                                                    GELİRLER    

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

 

3.508,15TL

 

BAĞIŞLAR                      

 

 

28.150,00TL

 

 

 

FON BOZMA GELİRİ

3.516,35TL

 

GİDERLER TOPLAM

3.508,15TL

GELİRLER TOPLAMI

31.666,35TL

 

 

GİDER FARKI ZARARI

4,24 

GELİR GİDER FARKI

28.153,96TL

 

 

 

 

 

 

                 GENEL YEKÜN       

31.662,11TL

          GENEL YEKÜN     

31.662,11TL

 

 

DARKA SOSYAL TESİSLERİ YAŞATMA DERNEĞİ'NİN  31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇOSU ( TL )

AKTİF

 

 

PASİF

 

 

 

BANKALAR

92.654,40 TL

ALINAN SİPARİŞ AVANSI

722,00 TL

 

DİĞER HAZIR DEĞERL(Pos Alcakarı)

22.805,00 TL

TESİSE KATILMA PAYLARI

2.144.303,59 TL

 

VERİLEN ÇEKLER

34.500,00TL

 

 

 

ALICILAR (Üyelerden Alacaklar)

107.756,50 TL

GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

284.093,68 TL

 

KURULUŞ VE ÖRGTLENME GİDRLRİ

10.715,76 TL

GEÇMİŞ YILLAR ZARARI

6.051,99 TL

 

İŞLETMEDEN ALACAKLAR

456.053,45TL

DÖNEM NET  KARI

28.153,96 TL

 

 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

1.795.736,13 TL

 

 

 

YEKÜN

2.451,221,24 TL

YEKÜN

2.451,221,24 TL

 

 

 

 

 

B-             İŞLETMEYE AİT TESPİTLERİMİZ (TL )

1-İşletmenin; gerek vergi usul kanunu gerekse KDV ve Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili tebliğler, yönetmelik ve tüzükler gereği, tutulması  gereken defterlerinin  kanuni süresi içerisinde İznik Noterliğine tasdik ettirildiği,

a-         Defterlerin zamanında işlendiği,

b-         Defterlere işlenen hususları tevsik edici belgelerin usulüne uygun  olarak dosyalandığı ve muhafaza edildiği,

c-        İşletmenin derneğin amacına uygun faaliyetler çerçevesinde, en uygun maliyetle kaliteli hizmet sunmak için gerek Yönetim Kurulu gerekse üyeler ve personelin, sosyal, teknik ve ekonomik yönden yoğun bir çalışma yaptığı gözlenmiştir.

d-       İşletme, kurulu bulunduğu tatil merkezi İznik’te ve çevre il ve ilçelerde bir çok özel ve tüzel kurum ve kuruluşların etkinliklerine hizmet ve destek vermiş yakın iş birliği içerisinde çalışmıştır.

 İşletmenin, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemi sonucunda bilanço ve gelir tablosunun aşağıdaki şekilde olduğu tespit edilmiştir:                         

                               

DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT LOKANTA-HAVUZ-DİSCO İŞLETMESİ'NİN 31.12.2013 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU (TL)

 

GİDERLER

 

GELİRLER

 

 

 

 

SATIL.HİZ.MALYT. YİYECEK-YAKCAK-İÇECEK VS.)

357,895,94TL

 

 

SATIŞLAR YURTİÇİ SATIŞALAR

 

494.341,83 TL

 

 

GENEL YÖNET.PAZ.SATŞ

426.289,52 TL

DİĞER OLĞAN GELİR VE KARLAR                              

513,19 TL

 

DAĞITIM GİDERLERİ DİĞER OLAĞ.GİD.ZARAR

174,82 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

FİNANSMAN GİDERİ

3116,30 TL

DÖNEM NET ZARARI(-)

292.621,56TL

 

YEKÜN

787.476,58TL

YEKÜN

787.476,58 TL

 

 

DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT LOKANTA-HAVUZ-DİSCO İŞLETMESİ'NİN 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)

AKTİF

 

 

PASİF

KASA

7.239,03 TL

BANKA KK BORCU                                                          

11.416,72 TL

ALINAN ÇEKLER

34.500,00TL

 

 

BANKALAR

3.972,33 TL

 

SATICILAR

75.104,44 TL

VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRL

 

ALIN.DEP.TEM.

TL

DİĞER HAZIR DEĞERLER

6.501,50 TL

PERSONELE BORÇLAR

25.937,53 TL

ALICILAR

14.541,56 TL

ALINAN SİPARİŞ AVANS

1.124,97TL

VERİL.DEP.TEM.

472,00 TL

ALINAN DİĞER AVANSLAR

490.553,45 TL

İLK MADDE VE MALZEME

10.266,72 TL

 

 

VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 

2.222,54 TL

ÖDENECEK VERGİ VE FON

2.474,07 TL

DEVREDEN KDV

47.244,08 TL

ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES.

5.441,96 TL

GELEC.AY.AİT.GİD.

14.318,54 TL

 

 

PERSONEL AVANSLARI

TL

SERMAYE 

1.788.036,13 TL

DİĞER ÇEŞ ALCKLAR

13.503,01 TL

GEÇMİŞ YILLAR ZARARI(-)

1.484.891,09 TL

TESİS MAK VE CİHAZLAR

16.212,62 TL

GEÇMİŞ YIL KARLARI(ENF DÜZ KAR)

100.189,12 TL

DEMİRBAŞLAR

301.910,34 TL

DÖNEM NET ZARARI(-)

292.621,56TL

BİRİKMİŞ AMORTSLAR(-)

166.648,35 TL

 

 

YAPILMAKTA OLAN YATIRM.

413.729,18 TL

 

 

HAKLAR

 

 

 

ÖZEL MALYETLER

1.434,86 TL

 

 

GELEC.YIL.AİT.GİD.

1.345,79 TL

 

 

YEKÜN

722.765,75 TL

YEKÜN

722.765,75 TL

 

 

SONUÇ:

 

 Darka Sosyal Tesisleri Yaşatma Derneği ve buna bağlı iktisadi işletmenin 01.01.2013 ile 31.12.2013 tarihleri arasındaki defter ve belgeleri üzerinde örnekleme ve sondaj usulü ile yapılan  incelemede;

 

a-                   Dernek ve bağlı iktisadi işletmenin tüm gelir ve giderlerinin belgeye dayandığı,

 

b-                   Derneğin ve bağlı iktisadi işletmenin;

             Banka ekstrelerindeki tutarlar ile envanteri yapılabilir varlıklarının tutarlarının (Fiili sayım yapılmıştır)     

             mizanın değerleri ile mutabık olduğu,

 

c-                   2007 yılı başından itibaren başlatılan harcama ve ödeme belgelerine işletme müdürü ve/veya yönetim  

              kurulu üyelerinden birinin onayının alınması işleminin aksatılmadan devam ettiği,

 

d-                   01.01.2013-31.12. 2013  dönemi işletme zararının, 292.621,56TL  olarak tespit edildiği, (stok tutarının   

             hesap incelemeleri bölümünde belirtilen miktarda sabit olmak kaydıyla) olduğu ,

 

e-                   2013  Yılında gerçekleşen bu zarar, ile birlikte işletmenin, 1.777.512,65TL toplam zarara ulaştığı, 

 

f-                    490.553,45 TL  Derneğe borcunun bulunduğu, (01/01/2013-31/12/2013) Döneminde alınan borç) ,  

             31/12/2013 TARİHİNE KADAR DERNEKDEN ALINAN BORÇ MİKTARININ, 1.788.036,13  TL   

             OLDUĞU,

 

g-                   31/12/2013 tarihine kadar dernekten alınan borç miktarının 1.788.036,13  TL   na baliğ olduğu, işbu borç tutarının örtülü sermaye veya kazanç olarak addolunmaması için (Yeminli Müşavir ve değerli üyemiz  EROL PELİSTER'in de önerisi ile   2013 yılında yapılan 2012 yılı OLAĞAN GENEL KURUL Toplantısında alınan karar uyarınca Derneğin alacağından vazgeçmek suretiyle dernek bilançosunda iştirakler hesabına alınması ve böylece söz konusu borcun Sermayeye dönüştürülerek İşletme bilançosunda da “sermaye “ hesabına 1.788.036,13  TL   alınmış olduğu görülmüş ve  İşletmenin geçmiş yıllar zararları ile sermayesi arasındaki,  303.145,04 TL farkın da işletmenin aktifinde çeşitli hesaplarda mevcut olduğu tespit olunmuş,

 

h-                   01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında Dernekten iktisadi işletmeye nakledilen avans tutarının da, 490.553,45 TL  olduğu  anlaşılmıştır.

 

 

Değerli üyelerimiz ve Yönetim Kurulu, 

Dernek ve İşletmeye ait bilanço ve gelir tablolarının gerçek durumu yansıttığı, fiili durumun bilgilerinize sunulan mali tablolardan farklı olmadığını, beyanla raporumuzu bilgi ve görüşlerinize arz ederiz.

 

 

 

 

 

ÖMER ÖNGÜT                                                  TAYFUR EKİN                                              MAKBULE KARASU

 

 

 

ASLI İMZALIDIR